Samme sted en anden tid – online udstilling

Stationsvej i Måløv, 1940erne

Byerne i Ballerup Kommune har fra slutningen af 1800-tallet forandret sig fra landsbyer, der lå omgivet af marker og skov, til stationsbyer med butikker og erhverv, i dag er byen under stadig forandring. Vi har været i museets billedarkiv og rundt i byerne for at finde de samme steder i dag.

Vi glemmer hurtigt, hvordan byen så ud for 10 år siden, og kender måske ikke til bygningers og steders tidligere funktioner og udseende. Tag med på vores lille fototidsrejse gennem Ballerup, Måløv og Skovlunde. Turen kommer omkring stationer, forretningsgader, boligområder mm. Udstillingen er dynamisk, og der vil løbende komme nye billeder til.

Dine billeder kan også blive en del af museets onlineudstilling, hvis du tager nye versioner af de gamle fotos af byerne, som du selv ligger inde med. Send dine billeder på mail ballerupmuseum@balk.dk

Før
Parkskolen, 1950erne. Skolen blev bygget i 1901. Før Parkskolen blev bygget gik byens børn i Rytterskolen, der lå på Bydammen.

Nu
Parkskolen, maj 2020. I dag huser bygningerne Sundhedshuset og Ballerup musik- og kulturskole.


Før
Ejbyvej i Skovlunde omkring år 1900. Fastelavn til hest i landsbyen.

Nu
Ejbyvej i Gl. Skovlunde, maj 2020.


Før
Ballerup Rådhus og politistation, 1940erne.
Ballerups første rådhus blev bygget i 1935. Kommunens byvåben, der ses over døren, blev tegnet i forbindelse med bygningen rådhuset.

Nu
Det tidligere rådhus, maj 2020.


Før
Hedeparken, 1966. Hedegården og Magleparken blev opført som en del af Ballerup Plan II Her byggede man ca. 2000 lejligheder som elementbyggeri, der hastigt skød op på de bare marker.

Nu
Hedeparken, maj 2019. Ned gennem området er anlagt en gågade med en vandkaskade, tegnet af arkitekt Morten Klint. Foto er taget ved museets og bibliotekets Litteragåtur i bebyggelsen.


Før
Ballerup Kino Teater med Riber Berthelsens kiosk foran, 1954. Kino Teateret, der åbnede i 1924, havde til huse på Stationsvej ved hjørnet til Kastanie Allé. Kino Teateret lukkede i 1974.

Nu
Ballerup Apotek på hjørnet af Centrumgaden og Banegårdspladsen, maj 2020.


Før
Kolonien Måløvhøj, 1933-34. Foto: Privat eje. Bebyggelsen blev opført af og for arbejdsløse håndværkere fra København. Ideen var, at håndværkerne skulle ud af byen med deres familier og være selvforsynende.

Nu
Måløvhøjvej, april 2020.


Før
Pederstrup slutningen af 1800-tallet. Folkeholdet på gårdspladsen på Pederstrupgård.

Nu
Pederstrupgård, marts 2020. Museets hovedindgang. I 2013 blev gårdens oprindelige vandpumpe renoveret.


Før
Måløv Station, 1908. Håndværkere og stationens personale foran stationsbygningen, der bliver udvidet. Stationsbygningen er fra 1879, hvor toget kom til Måløv.

Nu
Måløv Station, maj 2020.


Før
Teknisk Skole på hjørnet af Bydammen og Schwenckestræde, 1930erne. Skolen blev bygget af Håndværker- og Borgerforeningen i 1916-17.

Nu
I dag huser den gamle tekniske skole Danmarks Lærerforening, afd. Ballerup, maj 2020.


Før
Købmanden på Ejbyvej i Gl. Skovlunde, 1950erne. Købmandsforretningen lukkede i 1974.

Nu
Den tidligere købmandsforretning der nu er privatbolig, maj 2020.


Før
Stationsvej i Måløv, 1940erne.

Nu
Stationsvej i Måløv, maj 2020.


Før
Ballerup Mølle omkring år 1900. Vindmøllen brændte i 1915. I stedet blev der opført en moderne motoriseret mølle på samme sted.

Nu
Møllen på Gl. Rådhusvej, maj 2020. Bygningen huser Venligboerne i Ballerup, der støtter og danner netværk for nytilkomne flygtninge.


Før
Købmand Billes forretning på Frederikssundsvej/Skovlunde Byvej, ca. 1960. Johannes Bille ejede og drev forretningen på hjørnet af Frederikssundsvej og Torvevej i Skovlunde fra 1953 til 1979-80. Han ændrede den til en flot ny selvbetjeningsbutik i 1960.

Nu
Frederikssundsvej/Skovlunde Byvej, maj 2020.


Før
Skovlunde Station, 1905. Frederikssundsbanen blev indviet i 1879, men toget kørte gennem Skovlunde uden af standse de første år. Beboerne tog selv initiativ til at få anlagt en station i byen.

Nu
Skovlunde Station, maj 2020.


Før
Otto og Elly Woges Esso tank på Måløv Hovedgade, ca. 1966. Stationsvej til venstre var endnu ikke lavet til gågade.

Nu
Netto på Måløv Hovedgade, maj 2020.


Før
Folkedansere foran Lindbjerggård, ca. 1970. Ballerup Folkedanserforening istandsatte nabo Ryttergården i slutningen af 1960erne. I 1971 indviede Ballerup Historiske Forening egnsmuseum på Lindbjerggård.

Nu
Lindbjerggård, juni 2020.


Før
Skovlunde Center Syd, 1979. Centret syd for Ballerup Boulevard blev opført i 1978.

Nu
Skovlunde Center Syd, maj 2020.


Før
Banegårdspladsen i Ballerup, 1972.

Nu
Banegårdspladsen i Ballerup, maj 2020.


Før
Villa Blide i Jonstrupvang, ca. 1943. Villa Blide var fra 1913-75 Dronning Louises Børnehospital.

Nu
Villa Blide, juni 2020.
I dag ejer Ballerup Kommune bygningen, der snart skal indrettes til skovbørnehave.