Gårdene
Pederstrupgård og Lindbjerggård er to af de oprindeligt 7 gårde, der lå i Pederstrup. Den sidste beboer flyttede fra Lindbjerggård i slutningen af 1960erne, og i 1971 åbnede Ballerup Historiske Forening gården som egnsmuseum. I 1980erne blev Pederstrupgård også indrettet til museum. Se mere her

Lynsmedens Hus
Lynsmedens Hus lå oprindelig på Hold-an Vej 10 over for Ballerup Kro, senere Ballerup Rådhus. Det blev indrettet til smedje i 1840. Huset er opkaldt efter den sidste smed, Peter Claus Pedersen, der drev smedjen fra 1899 til 1950erne. Peter blev kaldt Lynsmeden, fordi han reklamerede med, at han kunne stramme hjulringe på ca. 20 minutter. I 1982 købte Ballerup Kommune det gamle smedehus. Det var meningen, at det skulle restaureres og bevares på adressen i Ballerup. En lokalplan kom dog i vejen, og smedjen måtte vige pladsen for nybyggeri. I begyndelsen af 1990erne blev huset flyttet til museet. I dag rummer huset dels Lynsmedens værksted, dels en historisk købmandsbutik, der ikke oprindeligt hørte til i huset.

Skomagerhuset
Huset er, på trods af sit navn, bygget af en urmager. Elisius Marius Buss byggede det lille hus i 1924. Skomagerhuset fik sit nuværende navn efter skomager Carlsson, der fra 1954 havde lejet huset til værksted og butik. Senere overtog Carlssons lærling Georg Arrildslund værkstedet. I 2008 blev huset, på initiativ af en gruppe lokale håndværksmestre, flyttet fra den oprindelige placering på Sankt Jakobsvej ved siden af Sydbank. Det lille hus blev herefter genopbygget ved siden af Lynsmedens Hus. Ved genopbygningen blev huset ført tilbage til dets oprindelige udseende. I dag bruges huset til skiftende udstillinger og formidlingsaktiviteter.

Telefonboks
Museet har netop fået flyttet en grøn telefonboks fra Baltorpskolen i
Ballerup. Her stod tidligere en telefonboks på hvert lærerværelse i skolens tre
afdelinger. Den grønne telefonboks blev designet af KTAS’s arkitekt Jens Ingwersen i samarbejde med arkitekten Fritz Koch. Den grønne telefonboks, der officielt blev kaldt for samtaleskabet, blev opsat første gang i 1934. Måløv var blandt de første byer, der fik et samtaleskab. Telefonboksen er pt. lukket af, men vi arbejder på at lave fortællinger, der skal kunne høres på en telefon inde i boksen.