Ballerup Museum er et udadvendt og publikumsrettet museum med mange lokale besøgende. Derudover finder en del besøgende fra både ind- og udland vej til museet, hvilket især skyldes udstillingen Vejen til Ballerup, hvor historien om storfyrstinde Olga fortælles.

Størstedelen af udstillingsarealet er udnyttet til permanente udstillinger. Derudover vises året igennem mindre skiftende udstillinger og udstillingsspots. Udstillingerne har et lokalt tilsnit, men rækker også udover den lokale historie enten i form af tråde til den generelle Danmarks historie eller via temaer, der gør udstillingerne vedkommende og relevante i nutiden. 

Vi benytter en vifte af forskellige formidlingsgreb fx digitalformidling og sansebaserede oplevelser. En del af aktiviteterne foregår udenfor museets mure i form af cykelture og byvandringer. Vi tilstræber, at formidlingen fordrer til fordybelse og læring gennem oplevelser og kreativitet for enkelte målgrupper og på tværs af generationer.