Ballerup Museum får tilbudt mange genstande til samlingen. Nogle er af stor historisk værdi for kommunen, andre har en interessant historie og andre igen findes allerede i museets samling eller passer ikke ind i samlingen.

Tilbudte genstande vurderes af museets faguddannede personale ud fra den overordnede strategi for samlingen samt med hensynstagen til, hvad museet allerede ligger inde med.  Generelt indsamler og bevarer museet genstande, fotografier og historier, der kan belyse Ballerup Kommunes historie. Derudover indsamler museet genstande med relation samlingen vedr. storfyrstinde Olga.

Hvis du vil donere noget til museet
Send en mail til ballerupmuseum@balk.dk eller kontakt museumsleder Mette Jensen på tlf. 44773090 (kan også bruges til SMS). Vedhæft et billede samt en beskrivelse af genstanden: Hvad er det? Hvor stammer den fra? Hvornår er den fra? Er der nogen særlig historie knyttet til? Husk at oplyse dit navn og telefonnummer.