Der er et rigt dyreliv omkring museet. Rundt om i haverne er opsat fuglekasser til blåmejser, musvitter og spætmejser. I løbet af forår og sommer kan man følge småfuglenes liv på nært hold.

Bag Lindbjerggård kan man besøge man skoletjenestens høns i hønsegården, og bag Ryttergården finder man bistadet. Både høns og bier bliver brugt til undervisning og i museets formidling. Museets nabo Grantoftegaard har dyr på de omkringliggende marker. Her kan du i sommerhalvåret opleve både heste, køer, får, grise og klappe geder.