Ballerup Museum bliver drevet som en selvejende fond med egen bestyrelse. Fonden har navnet Ballerup Museumsfond. Ballerup Kommune yder et årligt driftstilskud til fonden, og museets personale er ansat i Ballerup Kommune under Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Museets bygninger ejes og vedligeholdes ligeledes af kommunen. Ballerup Historiske Forening fungerer som venneforening til museet, og der sidder to repræsentanter fra foreningen i museets bestyrelse.

Mission
Det er Ballerup Museums mission at skabe levende og vedkommende sammenhæng mellem vores fortid, nutid og fremtid gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Museets hovedområde er Ballerup Kommunes historie.

Vision
Ballerup Museum vil skabe kvalitetsfyldte oplevelser, der giver historisk viden, identitet og samfundsmæssig indsigt. Vi vil arbejde på at indsamle og bevare Ballerup Kommunes historie. Vi ønsker at udfordre til nysgerrighed, udforskning og debat. Det er vores ambition, at borgerne i kommunen skal føle, at Ballerup Museum er deres lokalhistoriske museum, og at det er et sted, man ønsker at vende tilbage til. Vi vil være bindeled mellem generationer, og vi ønsker at alle borgere i Ballerup har kendskab til museet.

Vi læner os op af Ballerup Kommunes tema “Vi skaber fremtiden sammen” i vision 2029. Gennem museets arbejde med frivillighed ønsker vi at understøtte stærke fællesskaber, hvorigennem borgerne involverer sig og tager ansvar. Vi ønsker at sætte fokus på en by i forandring, hvor historien om byerne før skaber rammerne til at forstå nutiden og derigennem skabe fremtiden.

Se virksomhedsplanen her:

Se bestyrelsesmedlemmerne for Ballerup Museumsfond her:

Se vedtægterne her:

Læs årsrapport 2023 her:

Læs årsrapport 2022 her:

Læs årsrapport 2021 her: