Vi ønsker at være et stærkt bidrag til FN’s Verdensmål. FN’s 17 verdensmål består af 169 delmål, og Ballerup Museum har især fokus på de flg. overordnede verdensmål:

Vi tilbyder formidling og læring for børn, unge og voksne uanset køn, uddannelsesniveau, handicap mv.

Vi ønsker at fremme globalt medborgerskab og anerkender kulturel mangfoldighed.

Vi tilbyder et trygt, ikke-voldeligt, inkluderende og effektivt læringsmiljø.

Ballerup Museum arbejder målrettet og som vores vigtigste kerneområde med at beskytte og bevare kulturarv med fokus på Ballerup Kommunes historie.

Vi har sørget for adgang og tilgængelighed til museets grønne områder til glæde for alle.

Vi løser vores opgaver endnu bedre, når vi samarbejder med offentlige og private partnere. Målet tilsiger at der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.