Knud Bødkers bænk

Tø mænd bærer et stykke træ. Der er et stort træ i baggrunden.

Bænken omkring det store kastanjetræ ved Pederstrupgård er på vej tilbage. Den gamle bænk var så forfalden, at vi måtte tage den ned. Virksomheden JAKON, der holder til på Baltopbakken er i gang med at lave en ny bænk. Bænken er navngivet efter den tidligere formand for Ballerup Folkedanser Forening, Knud Bødker. Han var formand for folkedanserne og initiativtager til at Ryttergården blev bevaret i 1960erne. Tusind tak til JAKON for det flotte sponsorat.

Skrevet i Nyt

Humle og farveplanter

Tre mænd står i en humlehave.

Haveholdet har haft travlt i humlehaven. Vi har søgt og fået midler fra Valborg Hansens Mindelegat til at forny humlehaven med nye stolper og tovværk, som planterne kan sno sig op af. To frivillige fra haveholdet har taget initiativ til at anlægge et spændende farvebed i humlehaven. I bedet vokser planter, der har været brugt til at farve garn og klæde med. Landbofamilien var stort set selvforsynende i forhold til beklædning. Garn blev farvet med planter fra den vilde natur eller planter, der blev dyrket til formålet i landbohaven. I bedet vokser fx Tagetes, der farver stærk gul/orange.

Skrevet i Nyt