Eskebjerggård i Måløv

Gårdbygning i snelandskab.

Museet har fået to fotografier af Eskebjerggård i Måløv forærende af en privat giver, der voksede op på gården. Fotografierne stammer fra starten af 1950erne.

Den 1. maj 1954 flyttede giver til gården med sine forældre. Faderen var forpagter på gården for Schous Fabrikker, der på det tidspunkt ejede Eskebjerggård sammen med nabogården Korsvejgård.

Eskebjerggård havde marker på den anden side af banen på Søndergårdsarealet, når køerne skulle hjem til malkning, så skulle dette koordineres med togtiderne.

Du kan læse mere om gården i artiklen “To gårde i Måløv” af Charlotte Holm Hansen i Ballerup Historiske Forenings tidsskrift Byhornet, juni 2020. Byhornet kan købes i museumsbutikken for 30 kr.