Jernbanen og den gryende bilisme fik i begyndelsen af 1900-tallet byerne til at vokse og de første industrivirksomheder til at etablere sig i området. Et stigende antal håndværkere kom til, og handelslivet blomstrede. I 1960erne eksploderede befolkningstallet i kommunen. Fra 1961 til 1972 steg befolkningen fra 20.000 til 52.000 mennesker. Det skabte et stort pres på institutioner, butikker, trafik osv. Perioden 1960-80 var de store byggeriers tid. Kommunen opkøbte store landområder og planlagde byens udvikling sammen med bygherrerne. Nye bydele med tusinder af lejligheder skød op på de bare marker, og mange virksomheder flyttede til området.


Se S-toget der kører ind på Ballerup Station for første gang i 1949. Klippet er fra filmprojektet Ballerup Krøniken. Varighed ca. 3 minutter.


Plastik løve logo med bogstaverne LEO under
Logo fra Leo Pharma, 1990erne.
I 1947 opførte Løvens Kemiske Fabrik en ny fabrik på Lautrupgårds jorde, som fabrikant Abildgård havde købt af Mælkeriet Enigheden fem år tidligere. Løvens Kemiske Fabrik var blevet grundlagt i 1908 af apotekerne Antons og Kongsted på Løveapoteket i København. Virksomheden ligger stadig samme sted, som den blev bygget i 1947.


Togkort med billede af en dame
DSB togkort mellem Skovlunde og København, 1969
S-togsforbindelsen mellem København og Ballerup kom i 1949. I begyndelsen kørte S-toget kun på hverdage. På søn- og helligdage kørte motortog mellem København og Frederikssund. S-toget havde endestation i Ballerup. Beboerne i Måløv kom til at vente på S-toget helt frem til 1989, hvor S-togsforbindelsen til Frederikssund blev indviet.

Tog holder ved station med ventende mennesker
Motortoget på Ballerup Station omkring 1970.


Gul bog med pige på forsiden
Børnebog ”Anne bor i Grantoften”, 1979
Bogen handler om en pige, der bor i højhusbebyggelsen Grantoften i Ballerup. Bogen er en del af en serie om forskellige boformer; højhus, villa, by, land osv. under fællestitlen ”Der er forskel”. Bogen er skrevet af Jørn E. Albert, der var børnebogsforfatter, lærer og skolebibliotekar i Ballerup Kommune.

Kollektivbebyggelsen Grantoften, der ligger i den vestlige del af Ballerup, blev opført 1968-70. Med sine 3.500 beboere er Grantoften næsten en selvstændig by i byen med boliger, butikscenter, daginstitutioner, kirke og skole. Bebyggelsen omfatter 1.292 boliger. Mod nord langs Baltorpvej er der placeret tre 7-etagers boligblokke, som er opført i beton. I bebyggelsens sydlige del ligger et område med 2-etagers rækkehuse.

Højhuse med marker og vej foran
Højhusene i Grantoften, 1969.


Gravid kvinde med baby i maven lavet som træmosaik
Plakette, 1984
Plakette er lavet på Træværkstedet Lautrupgård. Skoleværkstederne på Lautrupgård blev oprettet i slutningen af 1960erne. Værkstederne var et ekstra frivilligt undervisningstilbud til folkeskolens elever i 8.-10. klasse. Der var værksteder med træ, elektronik, metal, tekstil mv. Underviserne havde alle en håndværksmæssig uddannelse bag sig. Senere blev der også mulighed for, at ungdomsskolen kunne bruge tilbuddet. Og længere op i tiden var der også tilbud via AOF i seniorværkstedskurser. I 2013 var der debat i Ballerup Bladet om værkstederne i forbindelse med nedlæggelsen af dem. Læs et læserbrev, der taler for bevarelsen af værkstederne her 


Dåse med middagsboller fra Plumrose
Konserveres dåser, 1950-60erne
Der har gennem tiden ligget mange købmandsforretninger i byerne. I 1923 var der ikke mindre end syv købmandsforretninger i Ballerup. I Måløv fik Jørgen Andersens købmandshandel stor betydning. Forretningen blev grundlagt i 1907 på Stationsvej. I Skovlunde var der omkring år 1900 to købmandsforretninger. De lå tæt på hinanden i landsbyen, og de to købmænd konkurrerede indædt om kunderne.

Hvidt hus med stråtag
Den ene af de to købmandsforretninger, der konkurrerede om kunderne i Skovlunde. Butikken, der lå på Ejby i Skovlunde, lukkede i 1974.


Tre små blå bægere fra Irma
Målebægere fra Irma, 1930erne
Dagligvareforretningen Irma har ligget både i Ballerup, Måløv og Skolunde. Med det stigende antal indbyggere blev behovet for butikker og senere supermarkeder større.

Tre mænd i hvide kitler ved supermarked
Musik foran Irma i Skovlunde Centret, 1980erne.


6 badges i forskellige farver
Badges fra Ballerup Festival, 1980erne-90erne
Musikfestivalen Ballerup Festival løb af stablen for første gang i 1975. Den blev holdt hvert 2. år over 10 dage. En del af festivalens koncerter blev holdt i Damgårdsparken. Festivalen eksisterer stadig under navnet Ballerup Musikfest.

Damme i hvid kjole og andre mennesker ligger og sidder på græsplæne
Koncert i Damgårdsparken, 1970erne.


Broche lavet i ler med bogstavet Y på
Brocher fra partiet Venstre Socialisterne, 1971
Brocherne er lavet af ler af partimedlemmer i Ballerup i forbindelse med folketingsvalg. Brocherne er i tråd med tiden formet som hashkager.


Platte med to mennesker, der laver judo
Platte Måløv judoklub, 1979
Platten er lavet i anledning af 10 års jubilæet for Måløv Judoklubs samarbejde med en hollandsk judoklub.