Der har boet mennesker på Ballerupegnen siden tidlig oldtid. Den sidste istid efterlod et landskab fyldt med søer, vandløb, sletter og skove – et område der var godt at bosætte sig i. Mennesker har altid været fascineret af levn fra mennesker, der har levet før dem. I 1970erne-90erne var der en arkæologisk forening i Ballerup. Foreningens medlemmer interesserede sig for lokalområdets oldtid, og gravede efter fortidslevn. I dag er det Kroppedal Museum, der står for det arkæologiske arbejde i Ballerup Kommune.


Model af stendysse
Model af stendysse
I Hareskoven mellem Ballerup og Furesø Kommuner findes seks stendysser. Dysserne blev anlagt i bondestenalderen (ca. 4000 f.Kr.-ca. 1700 f.Kr.) til begravelse af landsbyens døde. Stendysserne bliver betegnet som megalitgrave og er datidens komplicerede ingeniørmæssige konstruktioner. I dag er mange af stendysserne delvist ødelagte. Se mere om stendysserne i Hareskoven her


Hæfte med stenfund fra oldtiden
Rapport fra arkæologisk forenings udgravninger ved Lautrupparken, 1972-73 samt nogle af foreningens fund fra lokalområdet
I midten af 1960erne startede Ballerup Arkæologiske Forening deres aktiviteter. Ballerup Historiske Forening havde også en arkæologisk gruppe, der beskæftigede sig med Ballerups oldtid. I 1995 besluttede man at sammenlægge Ballerup Arkæologiske Forening og Ballerup Historiske Forening, således at Arkæologisk Forening indgik i Historisk Forenings arkæologigruppe. Begge foreninger havde til huse i Pederstrup. Ballerup Arkæologiske forening havde en permanent udstilling med oldtidsfund på Pederstrupgård. På nogle af stenfundene står “Måløv Havn”, men at påstår, at der har været en havn i Måløv er lidt af en tilsnigelse.


Lille rød kirke
Model af Måløv Kirke
De ældste bygninger i kommunen er Måløv og Ballerup Kirker, der er opført i middelalderen – henholdsvis 1100- og 1200-tallet. Måløv Kirke er en meget lille kirke. Kirkebygningen består af et romansk kor og skib, opført i begyndelsen af 1100-tallet, og et sengotisk våbenhus og tårn opført i 1500-tallet.

Kirke
Postkort Måløv Kirke, ca. 1950.


Platte med kirke
Platte med motiv af Ballerup Kirke, 1970-80erne
Ballerup Kirke blev opført mellem 1200-1250, og den bestod af et romansk kor og skib. I begyndelsen af 1400- tallet blev kirken ombygget, og i 1525 blev der opført et tårn, der er lige så bredt som selve kirken. Kirkegængerne har siden middelalderen kunne følge med i de kristne fortællinger ved at se på de smukke kalkmalerier blandt andet et af St. Jacob, som kirken var indviet til.

Kalkmaleri med to mænd


Hvid muslingeskal med rødt kors
Ibskal købt som souvenir i Santiago de Compostela, 1999
Ifølge skriftlige beretninger lå der en helligkilde i Måløv. I 2004 fandt arkæologer fra Kroppedal Museum spor, der kan tyde på, at der rent faktisk har været en kilde med tilhørende marked der, hvor den nye kirkegård i dag er. Kilden var i middelalderen indviet til St. Jacob, der var pilgrimmens og den vejfarendes beskytter. På hans hat havde St. Jacobs ibskallen, der var symbol på pilgrimsfærden til Santiago de Compostela i Nordspanien. Kirkerne i Ballerup og Måløv var ligesom kilden indviet til St. Jacob. I Ballerup Kommunes byvåben finder man to ibskaller og tre bølgestreger, der symboliserer henholdsvis de to kirker og den hellige kilde i Måløv.

Vejskilt med byvåben