DE EN RS

Opslagstavlen


Her kan du som frivillig medarbejder på Ballerup Museum holde dig orienteret om medarbejderarrangementer og nyt fra museet.

Informationer, invitationer og mødeindkaldelser vil også blive sendt ud på mail. Eftersom, der kan ske fejl i leveringen af mails, er det vigtigt, at du selv holder dig orienteret enten via opslagstavlen her eller opslagstavlen på Lindbjergaard.

Generelt

Repræsentant for de frivillige i bestyrelsen
Der sidder en repræsentant for de museumsfrivillige i bestyrelsen for Ballerup Museumsfond. Inge Juch Paulsen er frivilligrepræsentant i bestyrelsesperioden 2014-18.
  
Infomateriale om museet
Der ligger materiale vedr. udstillingerne, bygningerne, haverne mm. i mødelokalet på Lindbjerggård. Materialet findes dels i en samlet mappe, der kan læses på museet. Dels er der i det lille skab (lågen til højre) samlet hæfter, artikler og små bøger, som man kan tage med hjem. Hvis I støder på artikler eller andet materiale med relevans for udstillingerne, er I naturligvis meget velkomne til at sætte det ind i mappen til fælles læsning og information. Sig til på kontoret eller send en mail, hvis der mangler kopier til at tage med hjem!

Medarbejderkort
Som frivillig medarbejder, kan man få udleveret et medarbejderkort, der kan give gratis adgang til andre museer. Kortet er et permanent plastikkort, der tilbageleveres, hvis man stopper som frivillig. Kortet udleveres på kontoret.
 
Om at være frivillig medarbejder på museet 
Som frivillig medarbejder er man underlagt de retningslinjer, der gælder for frivilligt arbejde i Ballerup Kommune. Hent museets vejledning her:
 

Møder

Der holdes medarbejdermøde for både frivillige- og lønnede medarbejdere 4 gange om året. Referater af medarbejdermøder og bestyrelsesmøder findes i mappe på Lindbjerggård (mødelokalet).

Møder i anden halvdel af 2017:
Sæt x'er i kalenderen mandag den 8. september og mandag den 6. november, hvor vi holder medarbejdermøde i skolestuen på Pederstrupgård kl. 10-12. Send gerne input til dagsorden til Mette: mej@balk.dk. Dagsorden sendes ud ca. 14 dage inden møderne.

Sidste møde blev holdt mandag den 19. juni. 

Se referat af mødet her:

  
Tilknyttet fil:    Referat (715 Kb)

Navnebadges

Navnebadges udleveres ved henvendelse på kontoret. Navn skal skrives på med tuds, denne findes også på kontoret.

Arrangementer

Året igennem arrangeres små ture og sociale arrangementer af og for de museumsfrivillige.

Julefrokost 2017:
Glæd dig årets julefrokost er torsdag den 14. december i Hestestalden på Ryttergården, sæt x i kalenderen!

Fest- og turudvalg: Lise Marott og Tove Laursen. Kontakt en af disse, hvis du har idéer til ture, fester eller lign.

Høstmarked 2017

Årets høstmarked løber af staben den 3. september kl. 11-16. Temaet er historisk tivoli/markedsaktiviteter. Se plan over arbejdsopgaver du kan tilmelde dig som frivillig samt diverse info om arrangementet herunder:
Det sker
24.5.17 - 3.9.17
Uddannelse til alle - udstillingsspot
Ballerup Kommune er UNICEF By i 2017 med det overordnede tema ”Uddannelse...
13.6.17 - 22.12.17
Olga og revolutionen - særudstilling
Vi markerer 100 året for den russiske revolution med at udstille Olgas malerier,...