DE EN RS

Opslagstavlen


Her kan du som frivillig medarbejder på Ballerup Museum holde dig orienteret om medarbejderarrangementer og nyt fra museet.

Informationer, invitationer og mødeindkaldelser vil også blive sendt ud på mail. Eftersom, der kan ske fejl i leveringen af mails, er det vigtigt, at du selv holder dig orienteret enten via opslagstavlen her eller opslagstavlen på Lindbjergård.

Generelt

Repræsentant for de frivillige i bestyrelsen
Der sidder en repræsentant for de museumsfrivillige i bestyrelsen for Ballerup Museumsfond. Mogens Klestrup er valgt som frivilligrepræsentant i bestyrelsesperioden 2018-22.
  
Infomateriale om museet
Der ligger materiale vedr. udstillingerne, bygningerne, haverne mm. i mødelokalet på Lindbjerggård. Materialet findes dels i en samlet mappe, der kan læses på museet. Dels er der i det lille skab (lågen til højre) samlet hæfter, artikler og små bøger, som man kan tage med hjem. Sig til på kontoret eller send en mail, hvis der mangler kopier til at tage med hjem.

Museumskort
Som frivillig medarbejder, kan man få udleveret et medarbejderkort, der kan give gratis adgang til andre museer (der er dog ingen garanti, da det helt er op til det enkelte museum). Kortet er et permanent plastikkort, der tilbageleveres, hvis man stopper som frivillig. Kortet udleveres på kontoret. Ved forespørgsel på kontoret er der mulighed for at låne et ICOM-kort, der giver gratis adgang til museer. Lånetid max 3 dage.
 
Om at være frivillig medarbejder på museet 
Som frivillig medarbejder er man underlagt de retningslinjer, der gælder for frivilligt arbejde i Ballerup Kommune. Hent museets vejledning her:
 

Navnebadges

Navnebadges udleveres ved henvendelse på kontoret. Navn skal skrives på med tusch, denne findes også på kontoret.

Møder

Der holdes medarbejdermøde for både frivillige- og lønnede medarbejdere 4 gange om året. Referater af medarbejdermøder sendes på mail. Derudover findes et eksemplar af sidste møde på opslagstavlen på Lindbjerggård samt herunder. 

Årets næste medarbejdermøde er planlagt mandag den 18. maj. Møderne foregår igen i skolestuen, kl. 10-12. Dagsorden til møde følger ca. en uge før mødet. Send gerne punkter til dagsorden til John Dühring: jodh@balk.dk

Arrangementer

Igennem året arrangeres små ture og sociale arrangementer for de museumsfrivillige.


"Med penslen i hånden" mandag den 9. marts kl. 11-12

I år er det 100 år siden storfyrstinde Olga kom til Danmark på flugt fra revolutionen i Rusland, og det markerer vi med udstillingen "Med penslen i hånden", der handler om Olgas kunstneriske virke som malerinde. Mandag den 9. marts kl. 11-12 kan museets frivillige følge ned Susan på rundvisning i udstillingern "Med penslen i hånden" og "Vejen ti Ballerup", hvor hun fortæller om Olgas liv og malerier. Tilmeding på mail til Helle på hthy@balk.dk senest mandag den 2. marts. Bemærk også, at vi holder åbning af udstillingen søndag den 1. marts kl. 13-15, hvor alle er velkomne.


Fest- og turudvalg: Lise Marott og Tove Laursen. Kontakt en af disse, hvis du har idéer til ture, fester eller lign.

Det sker
23.6.19 - 31.5.20
Kongens jagtgilde - udstilling

Træd indenfor i Skomagerhuset til kongens bord. Med udgangspunkt i historien...
1.2.20 - 31.3.20
Byen i forandring - Banegårdspladsen

I et udstillingsspot på Ballerup Bibliotek sættes fokus på Banegårdspladsens...