DE EN RS

Formidlings- og udstillingsprofil


Ballerup Museum er et udadvendt og publikumsrettet museum med mange lokale besøgende. Derudover finder en del besøgende fra både ind- og udland vej til museet, hvilket blandt andet skyldes den permanente udstilling om storfyrstinde Olga.

Områder

Museets geografiske område dækker Ballerup Kommune dvs. byerne Ballerup, Måløv og Skovlunde.

Emnemæssigt beskæftiger museet sig med nyere tids kulturhistorie med særlig vægt på byudviklingen fra landsbyer til moderne forstad. Særsamlingen der relaterer til storfyrstinde Olga, den russiske zar-familie og de migranter, der kom til Danmark som følge af den russiske revolution i 1917 udgør en særlig del af museets formidling.

Udstillingsareal

Størstedelen af museets udstillingsareal er udnyttet til permanente udstillinger. På museet findes desuden to mindre særudstillingslokaler, der er placeret på henholdsvis Pederstrupgård og Lindbjerggård. I Skomagerhuset, der løbende bruges til forskellige formidlingsaktiviteter vises af og til små udstillinger, primært maleri- og fotoudstillinger. 
 
Museet har til huse i to gårde, hvilket betyder, at udstillingslokalerne alle er mindre rum. På Pederstrupgård fremstår udstillingerne moderne med brug af forskellig udstillingsteknik fx touchskærme. Lindbjerggård, der udgør den ældste del af museet, er opbygget som en interiørudstilling, med stuer som de har set ud på landet i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Der indarbejdes løbende nyheder i de permanente udstillinger, således at der altid er noget nyt at komme på museet for.
Både permanente- og særudstillinger har et lokalt tilsnit, men udstillingerne rækker også udover den lokale historie – enten i form af tråde til den generelle Danmarkshistorie eller via temaer, der gør udstillingerne vedkommende og relevante i forhold til nutidens mennesker. 

Formidling

Museet benytter en vifte af forskellige formidlingsgreb blandt andet foredrag, familieaktiviteter og undervisningstilbud.

Museet er en del af landsbyen Pederstrup og formidler årstider og højtider på landet kulturhistorisk set.

Vi tilstræber, at formidlingen fordrer til fordybelse og læring. I undervisning og til familieaktiviteter søger museet gennem kreative- og oplevelsesbaserede aktiviteter, at give de besøgende på tværs af generationer rum og tid til at gøre deres egne erfaringer med kulturhistorien.

Museets reminiscens tilbud er målrettet ældre med demensproblematikker – her handler formidlingen om at skabe genkendelse og minder fra en svunden tid.
Det sker
29.5.18 - 21.12.18
Ballerups mange ansigter

En udstilling om nogle af de immigranter, der er kommet til Ballerup gennem...
12.6.18 - 23.9.18
Krydderurter i Skomagerhuset

Vi sætter spot på krydderurter. En gruppe frivillige har gennem længere...