DE EN RS

Formidlings- og udstillingsprofil


Ballerup Museum er et udadvendt og publikumsrettet museum med mange lokale besøgende. Derudover finder en del besøgende fra både ind- og udland vej til museet, hvilket især skyldes udstillingen Vejen til Ballerup, hvor historien om storfyrstinde Olga fortælles.

Områder

Museets geografiske område dækker Ballerup Kommune dvs. byerne Ballerup, Måløv og Skovlunde.

Emnemæssigt beskæftiger museet sig med nyere tids kulturhistorie med særlig vægt på byudviklingen fra landsbyer til moderne forstad. Særsamlingen der relaterer til storfyrstinde Olga, den russiske zar-familie og de migranter, der kom til Danmark som følge af den russiske revolution i 1917 udgør en særlig del af museets formidling.

Udstillingsareal

Størstedelen af udstillingsarealet er udnyttet til permanente udstillinger. Et mindre udstillingslokale på Pederstrupgård benyttes til skiftende udstillinger. Skomagerhuset bruges løbende til formidlingsaktiviteter og små skiftende udstillinger. 
 
Museet har til huse i to gårde, hvilket betyder, at udstillingslokalerne alle er mindre rum. På Pederstrupgård fremstår udstillingerne moderne med brug af forskellig udstillingsteknik fx touchskærme. Lindbjerggård, der udgør den ældste del af museet, er opbygget som en interiørudstilling, med stuer, som de har set ud på landet i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet - og udgør samtidig et stykke museumshistorie.

Når det er relevant indarbejdes må spot-udstillinger i de permanente udstillinger.

Både udstillingerne har et lokalt tilsnit, men rækker også udover den lokale historie – enten i form af tråde til den generelle Danmarks historie eller via temaer, der gør udstillingerne vedkommende og relevante i forhold til nutidens mennesker. 

Formidling

Museet benytter en vifte af forskellige formidlingsgreb blandt andet foredrag, byvandringer og familieaktiviteter.

Museet er en del af landsbyen Pederstrup og formidler årstider og højtider på landet kulturhistorisk set. Samtidig samarbejdes med de øvrige aktører i landsbyen.

Vi tilstræber, at formidlingen fordrer til fordybelse og læring gennem oplevelser og kreativitet for enkelte målgrupper og på tværs af generationer. Erindringsformidlingen er målrettet ældre med demenssygdomme – her handler det om at skabe vej til erindringer fra det levede liv.
Det sker
23.6.19 - 21.6.20
Kongens jagtgilde - udstilling

Træd indenfor i Skomagerhuset til kongens bord. Med udgangspunkt i historien...
1.3.20 - 20.12.20
Med penslen i hånden - udstilling
Den russiske prinsesse storfyrstinde Olga kom til Danmark i 1920 på flugt...