DE EN RS

Ballerup Historiske Forening


Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936 på Ballerup Kro og tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum. I dag fungerer foreningen som venskabsforening til museet. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder også i museets bestyrelse. Historisk Forening og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er
at virke for at udbrede kendskabet til Ballerup-områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold – samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de kulturminder, som findes i området.

Formålet søges fremmet ved udgivelse af medlemsbladet Byhornet – samt afholdelse af kurser, foredrag, udstillinger og udflugter. Foreningen indsamler desuden historisk materiale, der har tilknytning til Ballerup Kommunes lokalhistorie, og står for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Se bestyrelsens medlemmer her:

Vedtægter
Se foreningens vedtægter her:

Byhornet

Byhornet er Ballerup Historiske Forenings medlemsblad, som udsendes tre gange årligt. Bladet bringer artikler med lokalhistorisk indhold, og holder dig opdateret om foreningens og museets aktiviteter. Hvert nummer er rigt illustreret med historiske fotos. Køb det aktuelle blad i museumsbutikken.

Redaktør:
Svend Jørgen Jensen 44 91 91 97 svendjensen@lic-mail.dk 

Bliv medlem

Det koster 300 kr. om året pr. husstand.

Som medlem:

  • støtter du foreningens arbejde
  • kan du deltage i foreningens medlemsarrangementer -  deltag fx gratis i Historisk Søndagssalon
  • får du mulighed for at modtage et elektronisk nyhedsbrev
  • modtager du Byhornet 3 gange om året


Du bliver medlem ved at henvende dig til foreningens kasserer:

Jørgen Bragge 
44 652425 / 40552425
jorgen@bragge.dk

Medlemsarrangementer

I efteråret er det muligt for foreningens medlemmer at deltage i to arrangmenter på særlige fordelagtige vilkår.

Onsdag den 27. spemtember kl. 19-21 kan man høre Leif Davidsen fortælle om Dostojevkijs sidste rejse og rejser i Rusland på Ballerup Bibliotek. Se mere om billetter og arrangementer her:
Søndag den 12. november kl. 14-17 inviteterer foreningen og museet indenfor til Historisk Søndagssalon. Sonja Vesterholdt fortæller ud fra erindringsbogen "Hunden er rask" om sin opvækst og ungdom i Sovjetunionen. Se mere om billetter og arrangementet her:
Tilknyttet fil:    Historisk Søndagssalon (7 Kb)

Find vej i Ballerup

Historisk Forening har i samarbejde med Ballerup OrienteringsKlub og Dansk Orienterings-Forbund udgivet et hæfte med en kulturhistorisk byvandring gennem Ballerup. Hæftet har fået titlen "Find vej i Ballerup - historisk rute". Til hæftet hører et orienteringskort med 13 poster. Ved hver enkelt post fortælles i hæftet om stedets historie, og man kan se et foto, som viser, hvordan lokaliteten har set ud før i tiden. Udgivelsen er støttet af Nordeafonden og Friluftsrådet. Byvandringen kan læses og printes herunder: 
Tilknyttet fil:    Find vej i Ballerup (2134 Kb)
 
Det sker
13.6.17 - 22.12.17
Olga og revolutionen - særudstilling
100-året for Den russiske revolution
Vi markerer 100 året for Den russiske...
15.10.17 - 22.12.17
Kom bag om Skammerens datter - særudstilling

Teatergruppen KLIMA opførte i efteråret, som den første amatørteatergruppe,...