DE EN RS

Ballerup Historiske Forening


Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936 på Ballerup Kro og tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum. I dag fungerer foreningen som venskabsforening til museet. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder også i museets bestyrelse. Historisk Forening og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er
at virke for at udbrede kendskabet til Ballerup-områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold – samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de kulturminder, som findes i området.

Formålet søges fremmet ved udgivelse af medlemsbladet Byhornet – samt afholdelse af kurser, foredrag, udstillinger og udflugter. Foreningen indsamler desuden historisk materiale, der har tilknytning til Ballerup Kommunes lokalhistorie, og står for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Se bestyrelsens medlemmer her:

Vedtægter
Se foreningens vedtægter her:

Byhornet

Byhornet er Ballerup Historiske Forenings medlemsblad, som udsendes tre gange årligt. Bladet bringer artikler med lokalhistorisk indhold, og holder dig opdateret om foreningens og museets aktiviteter. Hvert nummer er rigt illustreret med historiske fotos. Køb det aktuelle blad i museumsbutikken.

Redaktør:
Svend Jørgen Jensen 44 91 91 97 svendjensen@lic-mail.dk 

Bliv medlem

Det koster 300 kr. om året pr. husstand.

Som medlem:

  • støtter du foreningens arbejde
  • kan du deltage i foreningens medlemsarrangementer -  deltag fx gratis i Historisk Søndagssalon
  • får du mulighed for at modtage et elektronisk nyhedsbrev
  • modtager du Byhornet 3 gange om året


Du bliver medlem ved at henvende dig til foreningens kasserer:

Jørgen Bragge 
44 652425 / 40552425
jorgen@bragge.dk

Medlemsarrangementer

Glemmer du, så husker jeg - erindringstræf
For anden gang inviterer Historisk Forening indenfor til erindringstræf i skolestuen på Pederstrupgård. Mange "gamle" borgere mødte op til træffet sidste år - den ældste var 96 år, og den yngste var 60 år. Snakken gik fra første øjeblik, lystigt og med en meget høj lydfrekvens. Der var stor enighed om, det måtte gentages. Derfor glæder foreningen sig til at se "gamle" og tidligere Ballerupborgere til et nyt træf. Denne gang skal der være lidt mere indhold, og et par af deltagerne fra første træf vil fortælle om deres liv i Ballerup Kommune. Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op onsdag den 17. maj kl. 15-17 

Hvis du har lyst til at give os andre et bidrag om dit liv i Ballerup, Måløv eller Skovlunde, så kontakt Hanne Nygaard på mail: hanne.newgaard@gmail.com eller tlf. 20 31 06 30.

Find vej i Ballerup

Historisk Forening har i samarbejde med Ballerup OrienteringsKlub og Dansk Orienterings-Forbund udgivet et hæfte med en kulturhistorisk byvandring gennem Ballerup. Hæftet har fået titlen "Find vej i Ballerup - historisk rute". Til hæftet hører et orienteringskort med 13 poster. Ved hver enkelt post fortælles i hæftet om stedets historie, og man kan se et foto, som viser, hvordan lokaliteten har set ud før i tiden. Udgivelsen er støttet af Nordeafonden og Friluftsrådet. Byvandringen, der er gratis, kan hentes på Ballerup Bibliotek, de to kulturhuse i Måløv og Skovlunde, rådhuset og på museet. Du kan også se hæftet her og selv printe det ud: 
Tilknyttet fil:    Find vej i Ballerup (2134 Kb)
 
Det sker
24.5.17 - 3.9.17
Uddannelse til alle - udstillingsspot
Ballerup Kommune er UNICEF By i 2017 med det overordnede tema ”Uddannelse...
13.6.17 - 22.12.17
Olga og revolutionen - særudstilling
Vi markerer 100 året for den russiske revolution med at udstille Olgas malerier,...